Fasongsydd fjas

oktober 16, 2006

I bakvendtland, der alt går an

For første gang i historien skal jenter på lik linje med gutter innkalles til sesjon. Hensikten er ikke å kalle inn alle 1989-kullsjentene i Norge, men å kartlegge hvor mange jenter som har lyst å møte på sesjon. Målet er å øke kvinneandelen i Forsvaret.

Jeg kan til dels være enig med prinsippene bak denne ideen, som full likestilling og at Forsvaret skal bestå av en sammensetning av mennesker som er representativt for samfunnet ellers. Det er jo ikke riktig at bare gutter skal måtte bruke et helt år av sitt liv i militærtjeneste, mens jenter slipper unna. Gutter er jenter overlegen kun i fysiske øvelser, mens jenter er vel så godt utrustet til å utføre andre typer jobber som også vil være høyst nødvendig i en krig.

I tillegg vil flere jenter i Forsvaret bidra til større mangfold. Kun et stort utvalg av ulike meninger, holdninger og perspektiver fører til virkelig gjennomtenkte ideer og planer. Dette er også et argument jeg støtter, og synes egentlig at Forsvaret burde ha kommet frem til den konklusjonen forlengst.

Hvor all logikk stopper, er altså ikke prinsippene bak ideen om flere kvinnelige rekrutter. Logikken stopper ved ideen om flere rekrutter i det hele tatt. Å invitere flere folk til sesjon vil føre til flere folk i militæret. Er dette noe vi ønsker?

NEI!

Forsvaret bruker milliarder hvert år på å tvinge unge mennesker til å leke krig i skauen. De færreste har egentlig lyst å være der og kvaliteten på soldatenes ferdigheter er fullstendig utilstrekkelige i en krig. For ikke å snakke om hvor lite sannsynlig det er at det blir krig på norsk jord i det hele tatt. Hvorfor skal man bruke så mye penger på noe som gir absolutt ingen verdi tilbake?

Verneplikt er en etterlevning etter andre verdenskrig, hvor det viste seg hvor uforberedt Norge var på en krig i eget land. Men dagens globale bilde er ikke det samme som for 60 år siden. Til tross for usikkerheter som konflikter rundt atomvåpen i Asia og Midtøsten, er det komplett usannsynlig at at vi blir invadert av en fiendtlig stat. Og om vi hadde blitt invadert, hadde ikke førstegangstjenende vært kapable til å beskytte oss mot det likevel.

Norge bør gjøre som i mange andre vestlige land, og erstatte militærtjenesten med en profesjonell hær. Da vil man bruke pengene på motiverte mennesker, og pengene blir derfor mer effektivt benyttet. Kun da vil Forsvaret ta steget inn i det 21. århundret og tilpasse seg dagens samfunn, hvor også jenter blir invitert til å bli profesjonelle soldater.

Etiketter:

1 Comments:

  • helt enig! norge må gjøre noe med forsvaret sitt, ta innover seg den internasjonale virkeligheten. selvfølgelig må vi har personell og divisjoner som tar seg av rutine-oppgaver i nord-områdene, kystvakt osv, men det er flaut når norge ikke kan bidra mer i internasjonale operasjoner enn det de gjør i dag.
    det er bare tull å si at en 19-åring som har vært igjennom førstegangstjeneste er klar for krig . da jeg var i militæret, riktignok for noen år siden, så hadde de fleste befal den holdningen av ola-fotsoldat var fullt ut profesjonell og en av de beste soldatene i verden. klart når man har slike holdninger så spørs det jo om hvor endringsvillige de egentlig er.

    vi trenger flere profesjonelle soldater for å kunne bidra mer til verdensfreden! derfor bør vanlig verneplikt oppheves og militæret bør profesjonaliseres

    By Anonymous Modernisert og global, at 14:30  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home